Så har Stockholms slott utvecklats

Slottet Tre Kronor hette från början bara Stockholm eller Stockholms slott, var en borg och en försvarsanläggning, som med tiden blev en kunglig bostad. Byggnaden grundades i mitten av 1200-talet av Birger Jarl, men namnet Tre Kronor fick byggnaden först efter 1588. År 1697 förstördes den gamla byggnaden i en brand och 1697–1754 byggdes det nuvarande slottet som ligger på samma plats.

Medeltiden

Under senare halvan av 1200-talet utvecklades byggnaden till ett typiskt medeltidsslott, som blev omgärdat av en ringmur och en borggård mittemellan. Det byggdes även flera byggnader och 1269–1273 bodde kung Valdemar Birgersson delvis på slottet. År 1300 föddes Magnus Birgersson där, vars far var Birger Magnusson. Första gången slottet brann ner var 1419, då även slottets arkiv blev förstört .

Kalmarunionen

År 1521 bröt Gustav Vasa Kalmarunionen och Sverige blev självständigt och därmed blev borgen Tre Kronor landets exklusivaste kungaresistents. Efter att byggnaden belägrats 1520 utvecklades det under Gustav Vasas tid med försvarsfunktioner.

Branden

I maj 1697 började slottet att brinna precis ovanför rikssalen i fästets södra husrad, och hela det gamla slottet blev totalförstört. Några delar av den nya byggnaden i den norra husraden klarade sig dock bra. Även den största delen av dåvarande riksarkivet och det ståtliga Kungliga biblioteket förstördes.

Efter branden

I mitten av 1730-talet påbörjades ombyggnaden av slottet, där slottsarkitekten Nicodemus Tessin d.y. var ansvarig projektledare och det blev klart för inflyttning 1794. Den norra delen mot Norrbro fick då det utseende slottet har i dag, i högdragen romersk barock.

Renässanstiden

Under renässanstiden bestod slottet av två delar: högborgen med sitt kärntorn och den större borggård, vid Norrström, norr om högborgen. Kärntornet gick runt slottet och dess mittpunkt är i dag beläget på Gamla stans främsta del. Den mindre borggården och kärntornet omhägnades av högborgen, som är slottets äldsta del efter kärntornet. Med tiden kom högborgens borggård att heta lilla borggården. Den östra husraden på högborgen bestod under denna tid av bostäder och salar och i den östra delen fanns rikssalen.