Svensk historia av Olle Larsson och Andreas Marklund

Svensk historia är ett modernt verk skriven av de två författarna Olle Larsson och Andreas Marklund som båda två tillhör den yngre generationen. Därför är boken både modern och lättförståelig. Boken tar upp Sveriges klassiska historia och de frågor som förekommer i dag, som exempelvis härkomst, kön och genus.

Olle Larsson

Författaren Olle Larsson arbetar vid Katedralskolan i Växjö som lektor. 2019 fick han motta Vilhelm Mobergpriset. Han har skrivit flera läroböcker i historia, skriver regelbundet artiklar i både Militär Historia och Populär Historia och han är även krönikör i Smålandsposten.

Andreas Marklund

Författaren Andreas Marklund är en svensk historiker som bor i Danmark, arbetar vid Köpenhamns universitet och undervisar där i historia. På senare år har han forskat i kommunikationsteknologiernas historia.

Bokens handling

Boken handlar om Sveriges historia. Du kan läsa om allt från 1523 då Gustav Vasa tog makten och hur Sverige moderniserades. Den tar upp den utveckling som skedde under 500 år, som exempelvis hur nya landskap kom till, och hur gränserna öppnades för inflytande utifrån. Du kan läsa om varför du känner dig svensk och hur svenskheten sett ut under seklernas gång. Även frågan om när Sverige blev Sverige, tas upp. I boken finns även kartor som är nyritade och faktarutor med underhållande och lärorik text.

En inblick i Sveriges historia

År 1523 var Sverige ett litet, obetydligt och rudimentärt land som låg i norr, men när Gustav Vasa blev kung förändrade han landet till det bättre. När Gustav Vasa dog år 1560 hade Sverige blivit ett arvrike och fått en intensiv centralmakt. Efter år av försiktig utrikespolitik expanderade nu den svenska utrikespolitiken för att bli mer aggressiv och den nådde sin höjdpunkt under 1600-talet (stormaktstiden). Under denna tid kom Halland och Skåne att tillhöra Sverige. När Karl XII dog 1718 tog stormaktstiden slut och kungamakten blev försvagad. Nu delades makten i Sverige istället mellan fyra stånd och ett råd. Denna period kallades för frihetstiden och utmärktes av en intensiv politisk debatt.